Matematiikka

Turun Akatemiassa julkaistussa väitöskirjassa vuonna 1645 matematiikkaa kuvailtiin seuraavasti: Matematiikka on taito tutkia ja selvittää demonstraatioiden avulla olioiden kvaliteetteja. Kouluaineena matematiikka on tuttu kaikille mutta se käsittää laajuudessaan monia aloja, jotka vaikuttavat joka päiväiseen elämäämme. Arjen matematiikka ei ole vain tiedon vaan myös tekemisen asia. Se on ajattelutapa, jolla ratkaistaan eteen tulevia ongelmia. Näitä taitoja ei tarvitse välttämättä opettaa numerosymboleilla vaan loogisella päättelykyvylläkin on tärkeä sija oppimisessa.
Matematikka

Varhaisimmat löydökset matematiikasta sijoittuvat Babylonian ja Egyptin muinaiskirjoituksiin. Matemaattisen tieteen voidaan katsoa alkaneen Antiikin Kreikasta, jossa otettiin ratkaiseva askel systemaattisuuden ja loogisen päättelyn perusteella tehdyn todistuksen avulla. Eukleides kokosi oppijärjestelmän, jonka kaikki seikat ovat nykyisinkin matematiikan käytössä:

  • Tarkastelun kohteena olevat suureet määritellään tarkasti
  • Tutkimustulokset lausutaan tarkassa muodossa
  • Tulokset todistetaan deduktiivisesti, aksiomeihin palautuvilla loogisilla perusteluilla
  • Tarkastelut eivät ole irrallisia, vaan liittyvät, uutta lisävaloa tuoden, aikaisempaan tutkimukseen

Matematiikan tutkimukselle on olennaista, että uudet tutkimukset rakentuvat vanhoihin tutkimuksiin nojaten. Matematiikka on ajatonta ja tutkimustieto säilyy ajankohtaisena aikakaudesta toiseen. Matematiikassa laskutoimitukset ja numerot eivät ole kaikkein tärkeintä vaan päättely, jonka kohteina voivat olla esimerkiksi yhtälöryhmien ratkeavuuteen liittyvät tarkastelut. Matematiikka on niin olennainen osa arkeamme että useimmiten se jää huomaamatta. Sijoitusten riskejä, eläkevakuutusten kertymiä, maanmittausta ja talouden tilaa arvioidaan matematiikan avulla.

Matematiikka on oiva apuväline monella alalla, kuten sijoitusmaailmassa.  Sijoitustoimintaan liittyy aina riskejä mutta toisaalta vapaana olevaa rahaa voidaan hyvin sijoituksin kasvattaa ja sijoittaa tulevaisuuden varalle. Matemaattisesta näkökulmasta kiinnostavia seikkoja sijoituksissa ovat hinnoittelu ja riskien hallinta, tiettyjen rationaalisten oletusten kautta voidaan hahmotella matemaattisesti markkinoiden toimintaa.

Pokerinpelaajatkin hyödyntävät matemaattisia totuuksia. Pokerin yhtenä tärkeimpänä taitona pidetään bluffaamista eli hämäämistä, nettipokerissa sen osuus kuitenkin vähenee eikä se lopulta ole pokerin tärkein osa-alue. Monissa piireissä uskotaan, että pelin tärkein ja ratkaisevin taito on matematiikka ja sen soveltaminen. Pokerissa pelaajille jaetaan hitaasti kortteja, jolloin etevä ja matematiikan hallitseva laskee näppäränä korttien todennäköisyyksiä. Pokerissa ja monissa muissakin matematiikka käyttävissä arjen asioissa tarvitaan usein melko yksinkertaista matematiikkaa kuten yksinkertaisia kertolaskuja sekä loogista päättelykykyä. Rauhallisuus, keskittymiskyky, loogisuus ja laskutoimitusten suorittaminen päässä ovat pokerin pelaajan avaimia menestykseen.

Todennäköisyyksien laskeminen pokeripelin aikana on tärkeää ja pelaaja voi opetella muutamia helppoja muistisääntöjä halutessaan kehittyä todelliseksi pokerihaiksi. Ammattilaiset ovat yleensä melko taitavia laskijoita ja käyttävät ainakin seuraavia keinoja apunaan:

  • Outit, eli laskukaava kuinka monta korttia voi tulla pöytään, jotta saat pokerikäden.
  • Outtien laskemisesta ei ole hyötyä, ellet osaa soveltaa tietoa. Tähän tarvitaan todennäköisyyslaskentaa.
  • Ammattilaiset laskevat kertoimia ja todennäköisyyksiä salamannopeasti, sen jälkeen arvioidaan kuinka toimitaan.

Black Jack on pokerin lisäksi toinen peleistä, joissa pelaajan taidoista voi olla hyötyä, matematiikka tulee tarpeeseen siis tässäkin. Pelissä voidaan helposti laskea optimistrategia. Tuloja voi yrittää kartuttaa opettelemalla korttien laskemisen. Laskemisesta on hyötyä, jos pakasta poistuu tiettyjä kortteja jolloin voittomahdollisuudet moninkertaistuvat. Tähän peliin tarvitaan tiimityötä ja toinen pelaajista pelaa minimipanoksella ja vinkkaa pelin tilanteen kääntyessä edulliseksi, toisen pelaajan mukaan. Peliin huomaamattomasti mukaan vinkattu pelikaveri nostaa panoksiaan.  Korttien laskeminen ei ole laitonta mutta kasinot heittävät tällaisissa tapauksissa pelaajat ulos. Jotta laskemisesta olisi hyötyä, täytyy pakan pysyä sekoittamattomana, tai laskemisesta ei ole hyötyä.