Opiskelijaelämä Suomessa

Kevään onnistuneiden pääsykokeiden jälkeen monelle koittaa kenties ensimmäinen muutto pois lapsuuden kodista. Monelle uusi koti löytyy opiskelija-asunnosta, ellei ole onnistunut löytämään vapailta markkinoilta edullista asuntoa, joko yksin tai opiskelukaverin kanssa jaettavaksi. Joka vuosi opiskelija asuntojen saaminen syksyisin käy yhä hankalammaksi, sillä yliopistokaupungeissa tarvitsijoiden määrä verrattuja asuntojen määrään on huomattavasti suurempi. Vuokrien hinnat vaihtelevat suuresti riippuen paikkakunnasta ja asunnon koosta. Edullisimmillaankin opiskelija joutuu maksamaan soluasunnosta noin 300 euroa kuukaudessa. Ratkaisua asiaan on osaltaan pyrkinyt tuomaan myös eräs hotelliketju, joka on tarjonnut kohtuulliseen kuukausihintaan huoneitaan vuokralle.

Oman kodin hankinnat

Mikäli ei ole onnistunut löytämään valmiiksi kalustettua opiskelija asuntoa, tulee muiden lisäksi vielä kuluja oman kodin kalustamisesta ja sisustamisesta. Toisaalta suomalaiset nuoret ja heidän vanhempana ovat monesti valmistautuneet muuttoon jo useamman vuoden ajan. Oli se sitten keräämällä astiastoa opiskelijalle rippikouluajoista lähtien tai antamalla lahjaksi jokaisena merkkipäivänä jotain tulevaan kotiin, kuten esimerkiksi kahvinkeittimen. Harvalla opiskelijalla kuitenkaan on mahdollista kalustaa asuntoaan uusilla huonekaluilla ja monen koti onkin yhdistelmä lainattua, saatua, perittyä ja löydettyä. Helpoiten huonekaluja opiskelija löytää kierrätyskeskuksista ja kirpputoreilta.

Työskentely

Vaikka koulutus Suomessa onkin ilmaista ja opiskelua tuetaan valtion puolesta asumisen- ja opiskeluntuilla, löytää suurin osa opiskelijoista itsensä tekemästä erilaisia osa-aikatöitä. Valtion maksamat tuet tekevät kuukaudessa noin 500 euroa, jonka lisäksi opiskelijalla on mahdollisuus nostaa opintolainaa noin 400 euroa kuukaudessa. Moni pyrkii välttämään lainan ottoa, jolloin työteko tai vanhemmilta saatu tuki jää miltei ainoaksi vaihtoehdoksi. Tammikuun koittaessa alkaa kilpailu kesän työpaikoista ja onnekkaita ovat varsinkin he, jotka onnistuvat löytämään työpaikan opiskelualaltaan. Uutena ja vieraalle paikkakunnalle saapuvana opiskelijana voi työpaikan löytäminen olla hieman hankalampaa, sillä monet yritykset toivovan ensisijaisesti palkkaavansa jo heillä aiemmin työskennelleitä työntekijöitä.

Työskentely opintojen ohessa tuo lisää vakautta omaan talouteen ja antaa mahdollisuuden päästä luomaan kontakteja ja pohjaa CV:lle, mutta toisaalta työskentely opintojen ohessa voi viivästyttää valmistumista huomattavastikin. Opintojen ohella työskentelystä huolimatta, opiskelijat elävät usein hyvinkin niukalla budjetilla, jolloin kauppojen makaroni ja nuudelihyllyt tulevat monille erittäin tutuiksi.

Opiskeleminen

Opiskelu yliopistossa on tehty opiskelijalle erittäin joustavaksi ja opintojen eteneminen on hyvin pitkälti riippuvainen opiskelijan omasta suunnittelusta. Opiskelun monimuotoisuus kasvaa koko ajan ja se tuo omalta osaltaan lisää mahdollisuuksia ja joustavuutta opintoihin. Verkkoluennot, ryhmäprojektit ja monet etätehtävät ja käytännön harjoitukset ovat tulleet perinteisien luentojen rinnalle tukemaan oppimista. Joustavuutta opinnoissa on myös mahdollisuus vaihtaa omaa opiskelusuuntautumista, mikäli opinnot, joita alun perin yliopistoon pääsi lukemaan, eivät enää tunnukaan oikealta ratkaisulta.

Yliopisto-opiskelu pyrkii kehittämään opiskelijoiden tieteellisen ajattelun kykyä, mutta vastuu opintojen edistymisestä ja sujumisesta on itse opiskelijalla. Luennoilla ei yleensä ole läsnäolopakkoa joitakin aloja lukuun ottamatta, joten opiskeluaikataulunsa voi suunnitella omaa oppimistaan tukevaksi.

Juhliminen

Opiskelu aikoihin liitetään usein myös railakas juhliminen ja miksipä ei? Opintojen alkaessa syksyllä ensimmäisen vuoden opiskelijoille järjestettävät fuksiaiset tuovat uudet opiskelijat kaupungin kaduille ja puistoihin suorittamaan hauskoja tehtäviä ja nauttimaan toistensa seurasta. Fuksiaisten lisäksi opiskelijat ovat loistavia keksimään myös muita tapahtumia, keikkoja tai teemailtoja tiiviin opiskelun vastapainoksi. Opiskelupaikkakunnasta riippuen, viikonloppujen lisäksi keskellä viikkoa pidetään myös niin sanottu opiskelija ilta. Tällöin monissa baareissa ja pubeissa on tarjouksia juomisista ja syömisistä opiskelijakorttia vilauttamalla.

Opiskeluaikojen sanotaan olevan monen elämän parasta aikaa. Moni löytääkin opiskelujen aikaan uusia ystäviä, kenties tulevan puolison ja itsenäistyy. Oman talouden hoitaminen ja itsestään ja opinnoistaan vastaaminen kasvattaa vastuunottoa ja valmentaa kohti tulevaa työ- ja perhe-elämää. Tasapainottelu työn, opintojen ja vapaa-ajan välillä vaatii paljon ja joskus oman elämän hallinta voi karata käsistä. Opiskelijajärjestöt ja opiskelijoille tarjottu terveydenhuolto on myös tukemassa opiskelijoita, ja pystyvät osaltaan antamaan apua ja tukea eri elämäntilanteissa.